Grand Opening – Solo Paragon

Open House Solo Paragon

Kulo nuwun, BiblioBesties plat AD

Kepareng matur dhumateng BiblioBesties plat AD. Maksud kawula posting wonten mriki ingkang sepindah inggih menika update inpormasi kemawon njih.

Ingkang kaping kalihipun inggih menika kawula dipun utus rencang-rencang Periplus saking Surakarta bilih panjenenganipun BiblioBesties plat AD kasuwun kerawuhanipun wonten dalemipun Periplus Solo Paragon.

Nggih kepareng matur BiblioBesties plat AD, gegandengan sampun cekap anggen kula matur lan sampun pinanggih wilujeng kula nyuwun pamit.

Dipun tenggo njih. Wonten voucher kesbek lho!